Termes i condicions

Actualitzat per darrera vegada el: 08 de Febrer, 2017

Aquests Termes i condicions («Termes», «Termes i condicions») regeixen la nostra relació amb la pàgina web www.petoons.com i amb l’aplicació mòbil Petoons (el «Servei»), operada per Petoons Studio SL («nosaltres» o «nostre»).
Llegiu amb atenció els següents Termes i Condicions abans d’utilitzar la nostra pàgina web i la nostra aplicació mòbil Petoons (el «Servei»).
El seu accés al Servei i la seva utilització està condicionada per la seva acceptació i compliment dels Termes següents, aplicables a tots els visitants, usuaris i tota aquella persona que accedeixi o utilitzi el Servei.
En accedir o utilitzar el Servei, esteu obligat legalment al compliment d’aquests Termes. Si no esteu d'acord amb alguna part, us aconsellem no accedir al Servei.

Propietat intel·lectual
El Servei i els seus continguts originals, característiques i funcionalitats són i continuaran sent de la propietat exclusiva de Petoons Studio SL i dels titulars de la llicència. El Servei està protegit pels drets de propietat intel·lectual, de marca registrada i per altres normes, tant de l’Estat espanyol com de països estrangers. Les nostres marques registrades i signes distintius no es poden utilitzar en altres productes o serveis sense haver obtingut abans l’autorització expressa per escrit de Petoons Studio SL.

Enllaços a altres pàgines web
El nostre Servei pot contenir enllaços a pàgines web o serveis de tercers que no estan controlats ni són propietat de Petoons Studio SL.
Petoons Studio SL no assumeix cap responsabilitat ni té cap tipus de control sobre el contingut, polítiques de privadesa o pràctiques de qualsevol pàgina web o servei dependent de tercers. A través d’aquests termes, vostè està acceptant i reconeixent que Petoons Studio SL no s’hauria de fer responsable, tant directament com indirectament, de qualsevol dany o pèrdua causada o presumptament causada per o en relació amb l’ús o la confiança dipositada en aquests continguts, béns o serveis disponibles a través d’aquestes pàgines web o serveis.
Us recomanem que llegiu els termes i condicions i les polítiques de privadesa de qualsevol servei o pàgina web dependent de tercers que visiteu.

Tancament
Hi ha la possibilitat que prenguem la decisió d’impedir o suspendre’n l’accés de manera immediata i per qualsevol raó (entre elles, per violar aquests Termes), sense necessitat de notificació prèvia i sense assumir responsabilitats de cap mena.
Després del tancament, se suspendrà de manera immediata el dret a accedir al Servei

Llei vigent
Aquests Termes s’han de regir i interpretar segons les lleis de l’Estat espanyol, sense tenir en compte el conflicte amb les seves provisions legals.
La nostra incapacitat per fer complir qualsevol dret o provisió present en aquests Termes no es considera una exempció dels drets esmentats. Si alguna provisió d’aquests Termes és invalidada o no pot ser executada per un tribunal, les provisions restants d’aquests Termes continuaran vigents. Aquests Termes constitueixen l’acord complet en relació amb el Servei que oferim, i per tant reemplacen qualsevol acord previ en relació amb el Servei.

Canvis
Ens reservem el dret de modificar o reemplaçar aquests Termes en qualsevol moment i segons el nostre propi criteri. Si es produeix una revisió material, farem un esforç raonable per notificar-ho amb almenys 30 dies d’antelació a l’entrada en vigor dels nous termes.
Determinarem què constitueix una modificació material seguint el nostre criteri.
En continuar accedint o utilitzant el nostre Servei després que aquests canvis tinguin efecte, vostè està accedint a complir els termes revisats. Si no esteu d’acord amb els nous termes, tant de forma parcial com total, us preguem que deixeu d’utilitzar la pàgina web i el Servei.

Contacteu amb nosaltres
Si teniu algun dubte sobre aquests Termes, si us plau, contacteu amb nosaltres.